Bugun...
Reklam
Reklam
ÖTV, KDV ve İmar Barışı başvuru süreleri değişti


Ebru Akçınar
muhasebe@ebmalimusavirlik.com
 
 
facebook-paylas
Tarih: 16-11-2018 15:48

Bugün sizlere 31/10/2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında yapılan değişiklikler ile 31/10/2018 tarihli 30581 sayılı resmi gazetede yayımlanan 257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Buna göre;
 
Tapu harcına ilişkin düzenleme
 
492 sayılı Harçlar Kanununa göre tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20″ nispetinde alınan tapu harcı, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil)” binde 15″ olarak alınacaktır.
 
Konut ve İşyerlerinde KDV Uygulaması
 
5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutlar ile işyerlerinin1 (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8’e düşürülmüştü. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu konutlar için %8 KDV oranı uygulaması 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Buna göre konut ve işyeri teslimlerinde KDV uygulaması aşağıdaki gibi olmuştur.
 
net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;
 
(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;
 
a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),
 
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) 31/12/2018 tarihine kadar (%8) uygulanır.
 
ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;
 
a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)
 
b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) 31/12/2018 tarihine kadar (%8) uygulanır.
 
KDV İndirimine ilişkin düzenleme
 
i-)31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, mobilya teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.
 
ii-)31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, yarı römorkler çekiciler, 10 yaş ve üzeri yolcu taşıyan araçlar, eşya taşımaya mahsus araçlar, özel amaçlı taşıtların(kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcıile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteler)teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.
 
ÖTV İndirimine ilişkin düzenleme

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, taşıt teslimlerine uygulanacak ürünler ve ÖTV oranları, bu Karar öncesi oranlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir.

​ÖNCEKİ ​31.12.2018 TARİHİNE ​​​​​​KADAR ORAN​

i-)Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak
üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02
pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve
yarış arabaları dahil)​​​​​​15​​5
 
ii-) - İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor
silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar​​​15​​5 
 
iii-) Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler​​15​​5
 
iiii-) Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 70.0003 TL’yi
Aşmayanlar​​​​​​​45​​30
 
iiiii-) Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp,120.000 TL’yi aşmayanlar ​​​​50​​35

Bugün sizlere 31/10/2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında yapılan değişiklikler ile 31/10/2018 tarihli 30581 sayılı resmi gazetede yayımlanan 257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Buna göre;
 
Tapu harcına ilişkin düzenleme
 
492 sayılı Harçlar Kanununa göre tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20″ nispetinde alınan tapu harcı, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil)” binde 15″ olarak alınacaktır.

Konut ve İşyerlerinde KDV Uygulaması
 
5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutlar ile işyerlerinin1 (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8’e düşürülmüştü. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu konutlar için %8 KDV oranı uygulaması 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Buna göre konut ve işyeri teslimlerinde KDV uygulaması aşağıdaki gibi olmuştur.
 
net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),
 
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) 31/12/2018 tarihine kadar (%8) uygulanır.
 
ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;
 
a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)
 
b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) 31/12/2018 tarihine kadar (%8) uygulanır.
 
KDV İndirimine ilişkin düzenleme
 
i-)31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, mobilya teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.
 
ii-)31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, yarı römorkler çekiciler, 10 yaş ve üzeri yolcu taşıyan araçlar, eşya taşımaya mahsus araçlar, özel amaçlı taşıtların(kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcıile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteler)teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

ÖTV İndirimine ilişkin düzenleme

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, taşıt teslimlerine uygulanacak ürünler ve ÖTV oranları, bu Karar öncesi oranlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir.

ÖNCEKİ 31.12.2018 TARİHİNE

                                                                                                  Eski ORAN   Yeni ORAN

i-)Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak
üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02
pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve
yarış arabaları dahil)    15            5
 
ii-) - İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor
silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar                              15               5 
 
iii-) Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler                  15                5

  Uzatılmasına Dair karar

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31/10/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Unutmamalı ki “Gelişmek değişmektir, kusursuz olmak için her zaman değişmelisiniz.” Winston Churchill

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
YUKARI